mardi 31 mars 2020

Lưu Trọng Văn - Sức khỏe và tính mạng con người trên hết : Khẩu hiệu mới không còn sáo rỗng ?1.
Lẽ ra chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lên truyền hình đọc trực tiếp Lời kêu gọi quan trọng chống dịch virus Vũ Hán như chống giặc xâm lược Non sông này.

Người Dân sẽ cảm nhận được thần thái và khí Nước qua sắc mặt, cử chỉ, giọng đọc của ông để giục giã đồng nhất tâm can, hay ơ hờ với lời kêu gọi Toàn Dân như vậy.

Thật đáng tiếc những lời kêu gọi Quốc gia như thế này lại không vang lên từ chính nguyên thủ quốc gia ở thời khắc sống còn.

Tuy vậy Người Dân bằng lý trí tỉnh táo đều đồng tình cao với lời kêu gọi văn bản của ông như:

"Chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn.

Toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm...

Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch.

Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết...Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh".

2.
Dịch virus Vũ Hán đang làm đảo lộn cuộc sống và cả tư tưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng lần đầu tiên một lãnh đạo cộng sản cao nhất đã tuyên bố :

"Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết..."

Hy vọng đây sẽ là khẩu hiệu mới cho đảng Cộng sản Việt Nam thay cho các khẩu hiệu ngạo mạn công thức, sáo rỗng không đi vào được Lòng Dân bao lâu nay.

Vâng! Sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết!

Đảng Cộng sản Việt Nam hãy lấy đó là một trong những điều chủ chốt Cương lĩnh Đại hội 13 của mình đi!

Văn kiện cứ ngắn gọn thôi, bước đầu như thế là đủ rồi.

LƯU TRỌNG VĂN 31.03.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire