mardi 31 mars 2020

Bùi Chí Vinh - Giấc mơ 30-4



Bùi Chí Vinh : Giờ này mà nỡ tuyên bố trên VTV ngày 29-3 rằng "phát huy tinh thần giải phóng miền Nam trong việc chống dịch Covid-19". Tội nghiệp đồng bào miền Nam quá, vết thương cốt nhục "huynh đệ tương tàn" sau 45 năm chưa kịp lành đã có kẻ tự lạnh lùng xé toạc ra...

Đt nước không có mt ngày vui
45 năm th
ng nht ngm ngùi
Mi
n Nam lúc trước quen hào phóng
Bây gi
co rúm sng cm hơi
 
Đt nước ch toàn nhng ngày bun
Quan l
i t trên xung bt lương
Dân còng l
ưng đóng trăm loi thuế
Ki
u ca Nguyn Du phi đng đường 

Đt nước ch toàn bn mng du
N
m vi-la tưởng tượng chiến khu
Ng
i bit ph mơ màng ngh quyết
T
i nghip văn chương sm tù 

Đt nước vy là 45 năm
Tr
nh Nguyn phân tranh đt nước nm
Bao gi
Bc tiến như Nguyn Hu
Nghĩa sĩ R
ng Tiên giết ngoi xâm ! 

BÙI CHÍ VINH 30.03.2020

Aucun commentaire:

Publier un commentaire