dimanche 16 février 2020

Nguyễn Việt Chiến - Hai ngàn tay súng chốt trên đồi nàyNguyễn Việt Chiến : Đã 41 năm trôi qua, cứ đến ngày 17-2, chúng ta lại tưởng nhớ những người con đã dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (1979-1989). Dưới đây là bài thơ “Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này” tôi viết trong đợt đi sáng tác thực tế ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang, đã in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội.Trong hương khói linh thiêng đầu xuân này, xin gửi mấy vần thơ tưởng nhớ các liệt sĩ đã quên mình vì Đất nước.

HAI NGÀN TAY SÚNG CHT TRÊN ĐI NÀY

Các anh n
m li V Xuyên
Hai ngàn li
t sĩ trên đi này
Nén h
ương đu gió khói lay
Khói h
ương chia khp bia này m kia

Âm dương hai ng cách chia
Hai ngàn tay súng đi v
tn đâu
M
ơi! Đt nước thương đau
Chúng con n
m li núi sâu rng già

Hai ngàn trái tim xót xa
Hai ngàn câu hát tình ca t
t ri
Hai ngàn n
i nh m côi
Hai ngàn ng
n la quên đi trong đêm

Các anh nm li V Xuyên
Hai ngàn tay súng ch
t trên đi này
Các anh v
n mãi còn đây
Đ
i hình đánh gic bao ngày không quên

Thưa m, sm nay bình yên
Hai ngàn g
ương mt hn nhiên hin v

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire