jeudi 20 février 2020

Hoàng Nguyên Vũ - Tượng đài Lênin : Người ta quẳng đi, mình rước về thờVề việc xây tượng đài Lê Nin ở Nghệ An, thực sự không cần thiết, vì:

1/ Nước Nga, ngay chính quê hương của ông, người ta đã không còn "ưu ái" nếu không muốn nói là đã bỏ, mình rước về xây chả khác gì bài vị nhà người ta, người ta quẳng đi, mình còn rước về thờ: rất vô duyên.

2/ Cứ mà ông nào cũng xây ông nào cũng dựng có khi Việt Nam mình trở thành vườn tượng của loài người mất. Trong khi Việt Nam đang thừa mứa tượng đài.

3/ Thời gian qua, việc xây dựng nhiều tượng đài đã và đang trở thành một vấn nạn của lãng phí, của tiêu tiền vô tội vạ. Tượng đài trở thành một cái lò tiêu tiền công, trong khi số tiền đó cần dùng cho các vấn đề an sinh xã hội hơn.

4/ Về thẩm mỹ, chắc chắn một điều, những bức tượng kiểu này không làm cho không gian ấy đẹp hơn, mà có thể làm vướng víu nhiều thứ.

5/ Thời gian tới chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Dịch bệnh làm cho sản xuất và xuất khẩu ảnh hưởng, nền kinh tế ảnh hưởng. Việc hạn chế tiêu những khoản xa xỉ như xây tượng đài nên cắt giảm thay vì vẫn cứ làm.

6/ Hãy hỏi người dân, trong tim họ yêu ai, trong bụng họ cần gì, thì biết nên làm gì

HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.02.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire