lundi 16 septembre 2019

Huy Đức - Cuối cùng đã tưởng nhớ cụ Bùi Bằng ĐoànLễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, trưởng ban thường trực Quốc hội (cha của cố nhà báo Bùi Tín) tại Hà Nội ngày 16/09/2019.  Ảnh TTXVN

Không chỉ được nhớ như một vị quan thanh liêm, theo VOV: "Trong 12 năm làm việc dưới triều vua Bảo Đại, cụ Bùi Bằng Đoàn đã có công lớn trong việc sửa đổi luật pháp, bãi bỏ nhiều quy định lỗi thời, biên soạn và ban hành một số luật mới, cải tiến tổ chức các tòa án, đào tạo các thẩm phán và đội ngũ nhân viên tư pháp..."

Không chỉ "dưới triều vua Bảo Đại" mà dưới triều Nguyễn và các vương triều trước đó cũng có rất nhiều đại quan yêu nước, thương dân... 

Chỉ khi nào, có một chính thể, hằng năm tôn vinh những bậc tiền nhân chính trực, có nhiều công trạng với dân chứ không chỉ tôn vinh những "công thần của chế độ" thì dân tộc mới trường tồn được. 

PS: Hiểu nhưng vẫn tiếc là tại sao hồi kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cụ không làm hoành tráng thế này, rồi để con trai cụ là bác Bùi Tín trở về cùng tham dự. 

Hôm trước, khi bác Bùi Tín mất, trong một status phê phán nhà báo Bùi Tín của một cựu phóng viên TTX, tôi rất tâm đắc với một comment: "Dẫu khen hay chê, lịch sử rồi vẫn phải nhắc tới Bùi Tín trong khi lịch sử chắc chắn không biết những người đang phê phán Bùi Tín ở đây là ai".

HUY ĐỨC 16.09.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire