mercredi 18 septembre 2019

Bùi Chí Vinh - Đất nước của ma quỷ


Đt nước toàn đ gi
S
ng trên quê hương như không phi ca mình
N
ếu là tht, sao chính quyn không chiến đu
Sao gi
c đến nhà vn ngm ming làm thinh?

Sao gic đến nhà, đàn bà vn đng đnh thi trang
Đàn ông vn kinh doanh trên bàn nhu
Con n
ít biết chi th cùng lúc vi chơi game
Đ
t nước đóng kch phn hoa như nói lá
Đt nước không còn git máu
Qu
n đo xanh xương ht nhng nm m
Qu
ân không điếu pht thì làm sao kh bo ?
Đường lưỡi bò mm Tàu Cng nhp nhô
 
Đt nước toàn bn vua quan bán nước nm mơ
Ng
i bó gi ch Phillippines kin cáo
H
á ming ch sung ngm trái đng Formosa
Ăn tht ln nhau chng khác gì linh c

Đt nước cui cùng ch là hư o
90 tri
u nhân dân như cng rác bt bèo
Ai c
ũng mong mau đến ngày phán xét
X
óa s nhng gì ma qu đang gieo ! 

BÙI CHÍ VINH 17.09.2019


Lời giới thiệu của Bùi Chí Vinh : Đủ loại quan chức "nổ" mà không ngượng miệng. Đứa thì tuyên bố "người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm". Đứa thì đòi đổi tên Đại Học Y Dược thành "Đại Học Sức Khỏe". Đứa thì đòi tăng tuổi thanh niên lên 40. Đứa thì bắt đàn bà đẻ 2 con để đất nước khỏi chao đảo. Đứa thì nói 13km đường sắt đội vốn hơn 9.000 tỉ là bình thường. Đứa thì đòi đổi tên Trạm Thu Phí thành... Trạm Thu Phí. Đúng là ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire