dimanche 28 juillet 2019

Nguyễn Tiêu Quốc Đạt – Trả lời câu hỏi « Kiện Trung Quốc làm gì ? »Tình cờ đọc một comment cũ rích của thanh niên đỏ điển hình thắc mắc: Phillipines thắng kiện Trung Quốc ở Biển Đông, rồi thì sao ? Nó vẫn lấn tới, kiện làm gì ! Ta nên trả lời thế nào?

Nôm na là nếu so Philippines với Trung Quốc về kích cỡ thì Phi chính là người đi bộ, Trung Quốc là người đi xe ô tô, và luật quốc tế về biển là luật an toàn giao thông. Biển Đông là một góc phố, và khu vực thường xảy ra tranh chấp chính là chỗ ngựa vằn sang đường.

Bối cảnh hiện tại của Biển Đông loạn khá giống bối cảnh giao thông Việt Nam, mạnh ai người ấy đi. Và thằng mạnh nhất, tinh vi nhất, kềnh càng tốn diện tích nhất chính là bọn đi ô tô. Nhóm yếu thế như đi xe đạp, đi bộ là khổ nhất. Ở các khu vực văn minh, thì nhóm yếu thế dần được bảo vệ, thông qua luật pháp và các quy định về trách nhiệm. 

Vụ kiện của Philippines là một vụ điển hình cho thấy, một người đi bộ khẳng định tôi đang sang đường đúng vạch. Nếu đâm tôi ở khu đó là anh phạm pháp, bởi hiện nay anh đang dùng các chấm lưỡi bò bao trùm lên cả luật.

Trong thực tế, dù người đi bộ có thắng kiện, không có nghĩa anh ta trở thành bất khả xâm phạm với ô tô. Nếu có va chạm, kẻ yếu thế vẫn bị tổn thương, bọn mạnh sống nhăn. Nhưng trong luật pháp, bọn đó là tội phạm và sẽ luôn là như vậy. Và những vụ kiện tích lũy sẽ là cơ sở để trói bọn mạnh bằng rất nhiều biện pháp khác nhau, từ khuyên răn, tẩy chay, trừng phạt...
Vụ kiện của Philippines về cơ bản mở đường cho Việt Nam có thể kế thừa, áp dụng và giảm chi phí nhiều, nếu thừa nhận luôn phán quyết tòa và trở thành kết nối pháp lý trong Đông Nam Á. Đáng tiếc ASEAN không đoàn kết, giống như ở Việt Nam sẽ không có hội người đi bộ vậy. Ở Việt Nam không được tự do lập hội, và cách Trung Quốc đang làm với ASEAN là chia rẽ một nhóm thành các lợi ích riêng lẻ.

Việt Nam cũng khó gần Phi hơn, vì hiện tại nước Phi cũng đang có một anh tổng thống bệnh tật cả tâm lý lẫn thể xác, và nước mình cũng chả hơn. Bối cảnh thế giới cũng vậy. Những nước quan tâm đến luật như Đức, bà thủ tướng đang ốm. Nước Mỹ cũng có một anh lãnh đạo thần kinh ái nhân cách nặng... Nên khôn sống mống chết. 

Bối cảnh thế giới trong vài năm tới, một số nơi đang giống ngã tư Việt Nam lúc 5 giờ chiều. Ô tô ba làn !

NGUYỄN TIÊU QUỐCĐẠT 27.07.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire