mardi 23 juillet 2019

Nguyễn Ngọc Chu - Phải khởi kiện Trung Quốc


Tàu hải cảnh 3308 vừa bổ sung vào đội tàu bảo vệ cho Hải Dương Địa Chất 8 tại vùng biển Việt Nam hôm nay 23/07/2019. Ảnh của GS Ryan Martinson.

Đặng Tiểu Bình đã xổ toẹt lên ý thức hệ Mác Lênin, xua 60 vạn quân tấn công Việt Nam tháng 2/1979. Rồi đánh chiếm biên giới Việt Nam ròng rã 10 năm trời, cướp đi núi Đất, một nửa thác Bản Giốc, chiếm trọn Ải Nam quan và cả ngàn kilomet vuông xâm canh xâm cư thời Cộng sản.

Với Trung Quốc Cộng sản, không có anh em đồng chí. Ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc mà chúng tàn sát nhau không thương tiếc, thì nói chi đến đồng chí nước ngoài.

Những gương Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, Phó chủ tịch đảng Lâm Bưu còn treo trước mặt. Hàng vạn người Trung Quốc Pháp Luân Công bị mổ nội tạng. Hàng chục vạn người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương bị âm thầm đàn áp thủ tiêu. Cả ngàn người Hoa trên quảng trường Thiên An Môn bị xe tăng nghiền nát. Hy vọng chi đến 16 chữ vàng.
 
Không phải là mưu toan, mà Trung Quốc Cộng sản đã chiếm đất và biển đảo của Việt Nam. Và chúng sẽ tiếp tục xâm chiếm nữa. Chúng không phát động chiến tranh, mà đưa giàn khoan đến biển Việt Nam khai thác dầu khí dưới sự bảo vệ vòng trong vòng ngoài của Hải quân Trung Quốc, thì Việt Nam lấy gì mà bảo vệ?

Van xin chúng nó là cùng đồng chí ư? Cầu xin chúng nó lấy đại cục làm trọng ư? Lấy 4 tốt và 16 chữ vàng ra làm thần chú ư? Tất cả đều vô dụng.

Sau bao nhiêu điện đàm với công hàm, sau cả chuyến đi của bà chủ tịch Quốc hội, mà Trung Quốc vẫn ngang ngược thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính. Thêm một lần sáng mắt, rằng đồng chí và ý thức hệ Mác Lênin chỉ là cái bong bóng xà phòng, không bảo vệ được biển đảo của Tổ quốc trước sự xâm lăng của Trung quốc Cộng sản. Thêm một lần để hiểu sự tráo trở của đồng chí Cộng sản Trung Quốc. Thêm một lần để thấy sự cô đơn khi bị đồng chí Trung Quốc Cộng sản xâm lược.

Một lần và Vĩnh viễn. Vứt bỏ tình đồng chí với Trung Quốc Cộng sản vào sọt rác. Và kiện Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc. Có như thế thì mới cản ngăn được sự ngông cuồng của Trung Quốc. Nếu không sẽ tiếp tục bị mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung Quốc, rồi đắc tội với tổ tiên và muôn đời con cháu.

NGUYỄNNGỌC CHU 21.07.2019

Aucun commentaire:

Publier un commentaire