dimanche 14 juillet 2019

Mai Quang Hiền - Tâm thư cho em Xuân LuEm Xuân Lu Thân Yêu!

Hôm nay bên khu chung cư anh mưa to, mây đen bao vây không gian, mưa rơi bên hiên, rơi luôn trong con tim anh cô đơn.

Anh không lo cô đơn, nhưng anh đau. Anh đau do hôm nay mưa to, trong khi anh chưa mua lu. Nhưng em tin không ? Anh thông minh ngang em, không lu nên anh mang lon ra chơi luôn. Anh mua hai mươi lon bia ba ba, tu xong anh mang lon ra thu mưa.

Anh ôm đau thương mang lon bia lao ra sân thu mưa. Chao ôi, sau khi tu xong hai mươi lon, anh say lăn quay ra sân. Say nhưng anh không quên thu mưa vô lon. 

Nhưng em ơi, lon không to như lu, hai mươi lon không ăn thua, nên mưa dâng lên ngang... phao câu. Dân ta đi trong mưa như bơi trên sông, xe trôi lênh đênh, hôi tanh muôn nơi, trông thương tâm hơn trong phim.

Em ơi, anh em ta thương dân như con. Nên em nghe anh, mai em qua bên anh Nhân, kêu anh Nhân thôi không chơi "khu dân cư thông minh" luôn đi, "thông minh" nghe hơi chua cay, nên thôi, ôm đô la đi mua lu cho dân hay hơn.

Mua lu cho dân thu mưa, mưa không dâng lên ngang mông, dân ơn em, ơn anh Nhân muôn năm.

Thương em đêm mưa!

Anh hai cô đơn!

MAI QUANG HIỀN 14.07.2019

Aucun commentaire:

Publier un commentaire