lundi 22 juillet 2019

Lê Đức Dục – Bạn vàng mon men đến thềm lục địa

nó cướp Hoàng Sa, nó cướp Gc Ma
v
à gi mon men đến thm lc đa
v
n vut ve nhau ch vàng hu ngh
tàu cá ng
ư dân Kha c đâm chìm...

hu ngh là đây: Hà Đông Cát Linh
nghe sao nh
ư là tr đng Mã Vin
m
ười năm sng sng ngay gia th đô
t
àu dù không chy n tiêu cơ đ

hu ngh nh nhàng tun hàng linh kin
bao k
tiếp tay cho gic mnh giàu
đóng mác t hào chính danh hàng Vit
r
i thì chết luôn c ngành công nghip

hu ngh bí mt np trong Zalo
giúp bao t
nh thành điu hành công vic
r
i cht git mình t nay cm hết
tai m
t rình mò tn trong qun chíp

hu ngh ai tin ai yêu c vic
t
ôi vn ch nhìn Bin Đông lm lit
m
áu ca Hoàng Sa máu ca Gc Ma
nh
c đt m mình còn trong tay gic...

xương tht m mình chúng cướp chúng ăn
v
tay hoan hô bn vàng bn vàng

ĐC DC 20.07.2019 (Ta do Thy My tm đt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire