lundi 3 juin 2019

Bùi Chí Vinh - Ngày Tết suy nghĩ về kẻ thù đất nước


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) tại Diễn đàn Shangri-La ngày 02/06/2019.

Bùi Chí Vinh: Thằng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng tuyên bố suốt 70 năm qua Trung Quốc chưa bao giờ xâm lược quốc gia khác dù chỉ một tấc đất. Vậy thì ngày 17-2-1979 là ngày gì? Tôi chỉ biết năm 1978 tôi rời bỏ báo Tuổi Trẻ của Thành Đoàn để cầm súng đánh bọn giặc Tàu xâm lược. **, đúng là một bọn vừa đánh trống vừa ăn cướp... 

NGÀY TẾT SUY NGHĨ VỀ KẺ THÙ ĐẤT NƯỚC 

Năm 1978 hi xưa tôi đánh gic ngoi xâm bng súng
24 tu
i vác AK đi kiếm bn Tàu
24 tu
i b Thành Đoàn đâm đu đi lính
B
n Tàu vn còn nguyên còn tôi b nht quân lao 

Hi đó tôi đa tình và hào khí ngt cao
Đ
c thơ trước hàng ngàn hng binh như tráng sĩ
Ba th
ng Sáu Quc, By Dũng, Hai Long cùng ct máu ăn th
Ba th
ng vt sau lưng chính tr


Năm 1979 xác Sáu Quc mt trn Kampuchea không tìm thy
Năm 1980 B
y Dũng vô k lut
Năm 1981 tôi lãnh đ
h sơ loi ngũ
Gi
c mng anh hùng tr thành ác mng đp xích lô 

K t đó tôi sng bng Thơ
Th
ơ tình, thơ du côn, thơ bi trn
Tôi làm th
ơ đ tr n giang h
Tr
n cho nhng thng b b

Tôi tr n cho nhng thng b bán
Tu
i thanh xuân b bán gia ch đi
B
n “quan chc con buôn” không mt ngày cm súng
Ng
i phòng máy lnh hu phương gác cng duyt thơ tôi 

Năm 1978 hi xưa đt cun “Sông Đông Êm Đm” chơi
Thiêu cháy nhân v
t lãng t Grigori ri ra trn
Cái ch
ết xem nh hơn lông hng
Làm th
ơ thua xa siết cò súng 

Năm nay t nhiên mê tp bn
Bia b
n gi đây là bn xâm lược cường hào
Bia b
n gi đây là lũ tay sai bán nước
Thèm b
n mt ln xuyên thu tn ngàn sau

BÙI CHÍ VINH

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire