mardi 15 janvier 2019

Quan điểm của Tòa Tổng giám mục Saigon về Vườn rau Lộc Hưng (năm 2007)Hôm nay 15/01/2019 trên trang web Dòng Chúa Cứu Thế và Tin Mừng Cho Người Nghèo xuất hiện văn bản gởi chính quyền năm 2007 với tiêu đề « Quan điểm của Tòa Tổng giám mục về quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ dân canh tác tại khu Vườn rau, phường 6 quận Tân Bình ».

Trong đó khẳng định khu Vườn rau ở đường Chấn Hưng khoảng 5 ha, trước 30/4/1975 hoàn toàn không phải đất của nhà nước cũ sở hữu. Nhà nước cũ chỉ sở hữu 1,5 ha ; diện tích còn lại thuộc quyền sở hữu của Giáo hội (3 ha) và một số sở hữu chủ khác. Sau 1975, thực tế là không có cơ quan, đơn vị nào của chính quyền cách mạng tiếp quản khu vực này.

Văn bản lưu ý là bà con canh tác ở đây đã vượt quá xa tiêu chuẩn để được đền bù về đất, vì họ đã sử dụng liên tục và ổn định suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong khi đó theo Nghị định số 22/1998/ND-CP ngày 24/4/1998 thì chỉ cần canh tác liên tục, ổn định trước năm 1983. Chưa kể theo quy định ngày 25/5/2007 thì chỉ cần sử dụng trước ngày 15/10/1993.

Lá thư này do linh mục Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện của Đức Hồng Y Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 31/08/2007.

Xin phép được đăng lại ở đây để rộng đường dư luận.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire