mardi 15 janvier 2019

Lưu Trọng Văn - Sự rung chuyển ngai vàng-thể chế ở đâu?Hiệp định CPTPP hôm nay chính thức có hiệu lực ở Việt Nam. Với gã hôm nay là một ngày lịch sử.

Điều gã quan tâm nhất đối với hiện tình của đất nước là Luật chơi. Bao khốn khổ cho Dân gã và Nước gã cả ngàn năm nay là thiếu vắng những Luật chơi công bằng, minh bạch và đặt các giá trị Nhân văn, Nhân quyền làm các giá trị cốt lõi.

Kinh tế Nước gã đã sang trang mới khi bãi bỏ Luật chơi một cửa với đủ các loại khốn- khốn khổ, khốn nạn, khốn cùng.

Nhưng bỏ một cửa thì lại đẻ ra thêm những cửa cũng đủ các loại khốn khi Luật chơi nhiều cửa không rõ, không sáng và vẫn còn đó những sen đầm mặt sắt đen xì gác các cửa. Nước gã dù có chuyển biến kinh tế nhưng vẫn ở vùng trũng và lệ thuộc kinh tế bẩn, bị kinh tế bẩn chi phối. Dân gã vẫn muôn nẻo lầm than cùng những cái chết từ từ.

Không còn con đường nào khác phải thay đổi hoặc chết trong vũng bùn tanh dù sự thay đổi này có thể làm rung chuyển cái ngai vàng - cái thể chế một cửa. Luật chơi mới CPTPP sẽ là bước đột phá cho sự thay đổi này.

Sự rung chuyển ngai vàng-thể chế ở đâu?

-Không dễ tự do được quyền làm thiên lôi, làm sen đầm mặt sắt đen xì canh gác tất cả các cửa nữa.

- Không còn được độc quyền là đại diện cho người lao động nữa. Lần đầu tiên trong thể chế còn độc quyền này người lao động có quyền tự mình chọn ra tổ chức đại diện của mình.

- Các sai phạm, vi phạm kinh tế liên quan tới những cam kết CPTPP không được họp đảng phái để chỉ đạo quan tòa.

- Các sai phạm, vi phạm trái Luật sẽ bị trừng trị đích đáng. 

Bài học muôn năm chỉ có một. Đó là có Luật chơi đúng, tin tưởng Luật chơi này, huy động cả thể chế tôn trọng Luật chơi này thì kinh tế sạch lên ngôi và phát triển, các doanh nghiệp, người lao động trưởng thành, tiến bộ, tử tế, phát huy được tất cả năng lực chính đáng để làm giàu.

Nước sẽ mạnh.

Xưa nay chỉ có thể chế thực sự vì Dân, vì Nước dũng cảm cách mạng chính mình, thay đổi tích cực thì Nước mới mạnh, Dân mới giàu và lương thiện.

Nếu người lãnh đạo không ở tâm thức tầm thường, nhỏ bé chỉ lo sợ đối phó mà tràn đầy dũng khí và khát vọng đổi đời dân tộc thì sự rung chuyển thể chế này là cơ hội to lớn để chứng minh là ai- chính danh yêu nước hay tà danh phản nước. 

Với gã CPTPP là cơ hội cho tẩt cả: người lao động, người tiêu dùng, doanh nghiệp, thể chế.

Tận dụng tốt cơ hội này thì không những nền kinh tế mà cả nền quản trị và nền dân chủ của đất nước chắc chắn có bước đột phá mới- bước đột phá lịch sử.

LƯU TRỌNG VĂN 14.01.2019

Aucun commentaire:

Publier un commentaire