vendredi 7 décembre 2018

Huy Đức - Nên chấm dứt sợ hãi ở T16Nghe nói, PCT Nguyễn Hữu Tín đã khai tới kịch trần chỉ sau mấy tuần T16 áp dụng "phương pháp Đinh La Thăng". Đằng sau các chữ ký đều có những con số. Nhiều bị can vài giờ trước khi bị còng vẫn rất can trường nhưng về sau đều khai ra hết.

T16 không phải là nỗi sợ hãi mà với nhiều trường hợp là nơi để chấm dứt sự sợ hãi. Các anh Bùi Thành, Việt Tân, 2 Tuấn (1 ở Đà Nẵng), Son, Cang... cũng không nên chày cối.

Tôi đã từng phỏng vấn hàng trăm người tù. Tất cả họ đều thừa nhận buổi tối đầu tiên sau khi bị bắt thường ngủ rất ngon vì chấm dứt được cái cảm giác chờ đợi mà chỉ cần một tiếng cạch cửa thôi cũng đau tim lắm. 

PS: Không biết bộ máy Leica mà ông Bắc Son hay chụp ảnh Lăng tặng các cán bộ thuộc quyền giờ đây có còn được dùng.

HUY ĐỨC 05.12.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire