jeudi 8 novembre 2018

Lưu Trọng Văn - Kẻ nào tẩy xóa chữ viết cổ ở Sapa ?Những hình khắc trên đá cổ trước khi bị tẩy xóa.

Kẻ nào đã tẩy xóa những hình khắc tranh và chữ viết cổ ở Bãi đá chữ viết cổ Sapa?
Gã phải rú lên hồi còi báo động đỏ khi sáng nay phát hiện rất nhiều bức điêu khắc và chữ viết cổ tại Di chỉ Văn hóa Quốc gia Bãi đá cổ Sapa đã bị tẩy xóa.
Những vết tẩy xóa rất rõ ràng và rất chủ đích.

Kẻ nào đã dùng hóa chất để tẩy xóa những chứng tích lịch sử văn hóa hàng đầu của Việt Nam này? Và vì sao?
Hình khắc và chữ viết cổ...
Gã tin chắc chả có người dân nào của nước gã lại làm việc này, vì chả có lý do gì để “mất công” làm việc này. Có chăng chỉ có hai thằng vô văn hoá khắc tên của nó trên vách đá lịch sử này thôi.
Vậy kẻ nào đã chủ đích xóa hủy chứng tích chữ viết cổ hơn mấy ngàn năm trước của người Việt cổ, tổ tiên của tộc Việt chúng ta hôm nay?
Theo nghiên cứu của nhà Lý học phương Đông Nguyễn Vũ Diệu, thì chữ viết trên bãi đá cổ ở Sapa là chỉ dẫn vô cùng quan trọng về nền văn minh người Việt.
...đã bị tẩy xóa.
Ông Nguyễn Vũ Diệu, bằng chuyên sâu nghiên cứu lý học phương Đông và Kinh dịch, đã đọc được nhiều hình điêu khắc và chữ viết trên bãi đá cổ Sapa mô tả trận đồ bát quái và lý thuyết kinh dịch của Bách Việt xưa. Ông cũng chứng minh chữ Hán đã được hình thành từ các ký tự chữ viết tượng hình đã được tổ tiên người Việt để lại, như một thông điệp nền văn minh của mình trước văn minh Hán trên 200 tảng đá ở Sapa.
Nếu những nghiên cứu trên là khoa học, chính xác thì gã có thể khẳng định những kẻ nào và động cơ của chúng là gì khi tẩy xóa các dấu tích lịch sử trên.
Phải làm gì để không để tình trạng trên xảy ra tiếp tục?
Vì sao một Di tích lịch sử hàng đầu của dân tộc lại không được tôn vinh và bảo vệ nghiêm ngặt như báu vật hàng đầu của quốc gia ?
Gã tha thiết kêu gọi những ai còn có tình yêu dân tộc và niềm tự hào là con dân Việt hãy cùng lên tiếng trước tội ác xâm phạm Lịch sử Văn hóa này.
LƯUTRỌNG VĂN 08.11.2018 (Tựa do Thụy My đặt. Các ảnh trong bài của tác giả)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire