mercredi 12 septembre 2018

Syria : Nga, Iran, Thổ vẫn chia rẽ về số phận Idlib

Trẻ em Syria chạy lánh nạn tại trại Atimah, trong tỉnh Idlib, ngày 11/09/2018.

Số phận của thành phố Idlib vẫn đang được bàn bạc tại Liên Hiệp Quốc. Đến lượt Nga hôm qua 11/09/2018 đề nghị họp Hội đồng Bảo an. Tuần trước, ba tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran họp lại ở Teheran để cố tìm ra một thỏa thuận, nhưng không có tiến bộ cụ thể nào, và hôm qua tại New York, ba nước bảo trợ cho tiến trình Astana tiếp tục tỏ ra chia rẽ.

Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau cho biết thêm chi tiết :

Một bên là Nga và Iran, bên kia là Thổ Nhĩ Kỳ. Ba nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Astana công khai cho thấy sự bất đồng. Ankara, vốn ủng hộ ngưng bắn, đòi hỏi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tránh một thảm họa nhân đạo ở Idlib.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: Rõ ràng là một chiến dịch quân sự tổng lực sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo to lớn. Một chiến dịch như thế sẽ tạo ra làn sóng người tị nạn, gây nguy cơ về an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho châu Âu và xa hơn nữa.

Lời kêu gọi này được Pháp và Anh hưởng ứng. Paris và Luân Đôn ủng hộ yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, đòi hỏi dành thời gian cho đối thoại, cố gắng tìm cho được một thỏa thuận. Nhưng Nga và Iran vẫn giữ vững quan điểm, muốn tung ra chiến dịch chống khủng bố tại thành phố đang có ba triệu thường dân sinh sống.

Đại sứ Iran nói: Cuộc chiến chống khủng bố tại Idlib là một phần trong nhiệm vụ tái lập hòa bình và ổn định tại Syria của chúng tôi. Nhưng cuộc chiến này không thể khiến thường dân trở thành nạn nhân.

Chẳng bao lâu nữa cuộc tấn công vào Idlib sẽ bắt đầu, mà nỗ lực ngoại giao hiện chưa gây được tác động đáng kể nào. 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180912-syria-nga-iran-tho-van-chia-re-ve-so-phan-idlib


Aucun commentaire:

Publier un commentaire