mardi 15 mai 2018

Huy Đức - Kiểm điểm Tất Thành Cang & Bài học bao che Đinh La ThăngÔng Tất Thành Cang và ông Đinh La Thăng.
Chỉ những người thiếu hiểu biết và rất coi thường dân thì mới có thể phát biểu như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (trong vụ bán đất Phước Kiển). 

Nhưng nếu giờ đây, khi kiểm điểm Tất Thành Cang mà cấp ủy vẫn trên tinh thần ấy - coi hành vi bán đất công như cho là "không tư lợi, không gây thiệt hại" - thì không chỉ coi thường dân mà còn coi thường cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

Thành phố chắc chắn chưa quên bài học bao che Đinh La Thăng. Nhưng, với Thăng còn có thể lấy lý do ông ta phạm tội trước đó và nơi khác. Hành vi "cố ý làm trái" của Tất Thanh Cang diễn ra tại Trương Định và ngay trong nhiệm kỳ này. 

Bán 32 hecta đất với giá rẻ mạt, chênh lệch với giá thị trường hàng nghìn tỉ. Và, chỉ khi bị phát hiện mới hủy hợp đồng chứ không phải "tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội"

Hành vi phạm tội đã hoàn thành này lẽ ra phải được chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra ngay, chứ không phải giờ đây mới bàn Cang có khuyết điểm hay không khuyết điểm. 

Thành phố cũng nên điều tra khối tài sản đồ sộ của Tất Thành Cang. Chưa nói chuyện tham nhũng. Một kẻ sinh năm 1971, tương lai chính trị đang thênh thang phía trước mà huênh hoang như vậy thì cũng cần được loại ra khỏi con đường chính trị. 

Xin quý vị nhớ rằng, nương tay với Cang bây giờ có thể được coi là hành vi "che giấu tội phạm", chứ không phải như thời đa số đề nghị "không kỷ luật Đinh La Thăng" hồi 2017.

FB HUY ĐỨC 15.05.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire