lundi 5 février 2018

Nguyễn Công Khế - Một thế giới bên kia không phân biệt giai cấpNghĩa trang Trường Sơn với trên 10.000 mộ, là một trong 72 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị (Wikipedia).
Tôi nghĩ là Hà Nội không nên tiến hành xây dựng một nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp tới 1.400 tỉ. 

Làm như vậy là có sự phân biệt giữa những người làm quan chức lớn và quan chức nhỏ, giữa quan chức với người dân thường khi nằm xuống. 

Hãy tạo ra một thế giới bên kia bình đẳng và không phân biệt giai cấp, để cho thế giới đó được bình yên hơn những ngày ta đang sống tạm ở trên cuộc đời này vậy. Không nên làm một động thái gây phản cảm như vậy. Hãy để tiền ấy sử dụng vào việc khác hữu ích hơn cho dân.

Bao nhiêu người lính ngã xuống cũng nằm lại ở nghĩa trang Trường Sơn giản dị, nơi mà ông Tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng di chúc là sau khi ông chết cũng muốn đến nằm ở đó.

Tôi nghĩ là các anh nên dừng lại dự án đó. Những người bà con lớn tuổi của dòng họ tôi đều dặn dò con cháu, khi chết nhớ đem họ về quê an táng!

“Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du, đứa con xa đã tìm về nhà”...Có gì quan trọng lắm đâu sau cái chết mà mang tiếng để đời. Phải không các anh, các chị, các bạn của tôi?

FB NGUYỄN CÔNG KHẾ 04.02.2018 (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire