dimanche 18 février 2018

Chùm thơ 17/2 Nguyễn Việt Chiến


Nhạc phẩm "Ngựa đá nơi biên ải", Quỳnh Hợp phổ thơ Nguyễn Việt Chiến
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN CHO NGÀY 17/2

Gió biên thùy
Thổi suốt mấy ngàn năm
Đến giờ còn lạnh


Những người lính biên cương
Vẫn đội mưa, đội tuyết
Hoá đá, hóa ngàn cây
Ôm chặt núi sông này

Những Mã Viện, Liễu Thăng thành bụi đất
Mộng xâm lăng bị voi xéo, ngựa dày

NGỰA ĐÁ NƠI BIÊN ẢI

Ngựa đá lên biên ải
Từ ngàn năm trước rồi
Giờ thành cao nguyên đá
Dựng bờm trong mây trôi


Dáng núi như dáng người
Tạc mình vào đá thẳm
Hiến thân giữ đất trời
Rồi lẫn vào mây trắng


Không ngậm ngùi, cay đắng
Chẳng buồn rầu, nghĩ suy
Ngựa đá lên biên ải
Hồn nhiên như người đi


Ngàn năm sau còn nghe
Tiếng quân reo trong đá
Tiếng rợp trời ngựa phi
Rồi lặng yên…tất cả

Lật từng trang sử đá

Thấm máu biết bao người
Tiếng nhạc buồn trong đá
Khí thiêng lên ngút trời


Ngựa đá rồi mộ đá
Trập trùng dưới ngàn mây
Bao lớp người biên ải
Còn với non sông này


TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY
(Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh ở biên giới 1979-1989)


Mùa này biên giới hoa sim
Tím quanh mộ chí im lìm các anh
Bao người lính trận vô danh
Hiến dâng đất nước tuổi xanh của mình
Lặng thinh không thể lặng thinh
Trước bao xương máu hy sinh giống nòi
Quên ư ! Không lẽ quên rồi ?
Đường lên biên giới một trời hoa sim
Mầu hoa chẳng chịu lặng im
Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương


Mùa này biên giới đầy sương
Có ai trở lại chiến trường về thăm
Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng
Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào
Các anh nằm dọc chiến hào
Từng cây số máu trên cao nguyên này
Trong tầm lựu đạn ném tay
Trong khe ngắm của những cây súng thù


Hòa An mây núi âm u
Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe
Các con dưới cỏ xanh rì
Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng đêm
Các con như cỏ hồn nhiên
Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la


Ta là con của phù sa
Cha là đất nước. Mẹ là quê hương
Còn nghe máu thấm biên cương
Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan
Ta là con của Việt Nam
Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa
Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ
Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay


FB NGUYỄN VIỆT CHIẾN 16.02.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire