mardi 12 décembre 2017

Ông Trương Quang Nghĩa: Giám sát BOT, của anh của em lộ ra hếtÔng Trương Quang Nghĩa. Ảnh Hữu Khá/Tuổi Trẻ

(Lược trích TTO 12/12/2017) - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà (Đà Nẵng) sáng 12-12, Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết thực chất các dự án BOT là huy động tiền từ ngân hàng, không khéo sẽ có rủi ro tài chính rất lớn.

Sáng 12-12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà. Bí thư thành ủy TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Đà Nẵng sau khi chuyển từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Tiền làm BOT vay ngân hàng

Liên quan đến vấn đề bất cập các dự án BOT mà cử tri đề cập, ông Nghĩa nói ngoài việc thanh tra, kiểm toán các dự án BOT, hiện vấn đề trên Ủy Ban kiểm tra trung ương cũng đang giám sát dự án Quốc lộ 1 và "có các vấn đề BOT sẽ được quan tâm".  
Ông Nghĩa nói rằng khi ông đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, năm 2016 lúc tổng kết đánh giá các dự án BOT thì phải khẳng định rằng chủ trương đầu tư BOT là đúng, phù hợp với tình hình ngân sách còn hạn chế trong khi nguồn lực xã hội còn nhiều cần được huy động để đầu tư phát triển.
"Tuy nhiên, huy động nguồn lực vừa qua có phải là huy động nguồn lực xã hội không?", ông Nghĩa hỏi rồi tự trả lời: "Thực chất các dự án BOT là huy động tiền từ ngân hàng, không khéo sẽ có các rủi ro tài chính rất lớn. Vì vậy, sau khi rà soát, từ giữa năm 2016 Bộ Giao thông vận tải thống nhất tạm dừng, bây giờ chỉ cho phép đầu tư BOT ở các tuyến đường mới, chứ không cho phép đầu tư, nâng cấp ở các tuyến đường cũ, quan điểm là không tước đi quyền đi lại của người dân".
Sắp tới khi kiểm toán, Ủy Ban kiểm tra trung ương giám sát các dự án BOT thì "dự án ấy của ai, của anh của em sẽ lộ ra" - Ông Trương Quang Nghĩa
"Bây giờ đang tiến hành đẩy mạnh quyết toán và kiểm toán nữa thì sẽ rõ hết. Nhưng bây giờ giải quyết hậu quả thì có nhiều vấn đề. Tôi cũng nói luôn ở các dự án có lợi ích ở đấy" - ông Nghĩa nói.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire