lundi 11 décembre 2017

Lưu Trọng Văn - Tin Thăng bị bắt không thể bằng tin Thức được thảTin Thăng bị bắt gã được Huy Đức bật mí trước khi cùng ăn cơm ở Cục Gạch. Vì sao Huy Đức biết trước thì đó là tài lùng tin của siêu nhà báo này. Gã nghe tin và bây giờ biết chính xác tin, không vui và cũng không buồn. 

Trước đó gã gặp một thầy phong thủy được phong là đại sư, thầy có nhời ngợi ca cuộc chống tham nhũng của bác giáo tổng. Thầy kể đồng chí Thăng có gặp thầy xin tư vấn. Thầy bảo, nhà ngươi phải chịu nhân quả những gì nhà ngươi đã làm, đã gây nên, ta chỉ có thể khuyên nhà ngươi những gì cần làm hiện tại và tương lai thôi.

Thầy còn cho gã biết, thầy cũng nói như vậy với một nhân vật có vị trí cao hơn đồng chí Thăng.
Gã đồng tình với phán xét của thầy vì gã tin vào luật nhân quả. 

Còn Thức là ai ?

Trần Huỳnh Duy Thức. Gã không giấu diếm lòng kính trọng của mình với con người mà gã gọi là Mandela Việt Nam này. Gã tin ở cái tâm và nhiệt huyết, dũng khí của con người này cho dân tộc, tổ quốc của gã.

Gã nghĩ việc bắt giam, trừng trị kẻ tham nhũng tàn phá đất nước của bác giáo tổng Trọng đang thực hiện và thu phục dần lòng dân đem lại cho gã không ít hy vọng nào đó nhưng niềm tin thì vẫn còn xa vời...

Nhưng niềm tin sẽ có trong gã ngay lập tức nếu những người như Trần Huỳnh Duy Thức được ra tù.

Một ngàn kẻ xấu bị vào tù không bằng một người tử tế, yêu nước được ra tù.

Chân lý luôn thuộc về sự nhận biết ai là tử tế vì một xã hội chỉ bền vững thực sự nếu dựa trên nền tảng của sự tử tế và tinh thần công dân yêu nước thực sự. Và, đó là sự chính danh xây dựng được đức tin tiêu diệt tận gốc sự xấu xa trong đó có tham nhũng.

FB LƯU TRỌNG VĂN 09.12.2017

Aucun commentaire:

Publier un commentaire