lundi 11 décembre 2017

Le Dung – Anh điAnh Thăng


Khi anh còn đương chức, cá nhân tôi không dưới năm lần dè bỉu, viết ra những thứ sai sót và ngây ngô của anh trong hành động và lời nói, chỉ ra những nhũng loạn và cách thức thực hiện vô pháp dưới triều đại của anh ở Bộ Giao thông Vận tải.

Nhiều cái không đúng, nhiều cái không được, và nhiều cái để lại hệ lụy kéo dài. Nhưng là người có nhiều năm gắn bó trong nghề đó, có những thứ anh làm được mà mấy đời bộ trưởng trước chỉ dừng ở trên hồ sơ, mà Quốc lộ 1 là một ví dụ.

Nếu năm ngoái người ta bắt anh ngay, tôi nghĩ anh có tất cả, thậm chí cả lòng dân. Nhưng cho đến bây giờ, anh không còn gì cả, bởi toàn bộ áo quần của anh đã bị tụt trước bàn dân thiên hạ.

Nếu tôi là bộ trưởng, tôi cũng chẳng đến mức để lại nhiều hệ lụy như anh. Nhưng ở thời buổi này, nói gì thì nói, hành lang pháp lý của chúng ta quá lỏng và nhiều kẽ hở. Đôi lúc nếu không làm thế, như anh đã làm, thì di sản sẽ nhàn nhạt như các đời bộ trưởng khác, và tâm huyết luôn chỉ tồn tại ở trên giấy mà thôi.

Nếu người ta bắn anh, một ngày nào đó anh sẽ trở thành người hùng. Nếu người ta chỉ tù anh, anh chỉ có duy nhất một hy vọng, trở thành một ông già lành lặn.

Anh đi.

FB LE DUNG 08.12.2017 (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire