lundi 4 juillet 2016

Sau Brexit, Công Đảng Anh muốn có lãnh tụ mới


Bị cuốn vào cơn lốc xoáy từ khi dân Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU), chủ tịch Công Đảng Jeremy Corbyn hôm qua 28/06/2016 đã đánh mất uy tín ngay trong đảng của mình. Ông bị lên án là đã không nỗ lực đúng mức để duy trì Anh Quốc trong Liên Hiệp. Bản kiến nghị bất tín nhiệm đã được 172/40 dân biểu thông qua. 

Tuy vậy cuộc bỏ phiếu này không mang tính ràng buộc, và ông Jeremy Corbyn ngay lập tức loan báo sẽ không từ chức. Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix cho biết thêm chi tiết :


« Đó là cuộc bỏ phiếu chưa từng có từng trước đến nay : trên 80% đại biểu Công Đảng không còn tín nhiệm thủ lĩnh của họ. Các dân biểu cho rằng ông Jeremy Corbyn không có khả năng lãnh đạo đảng một cách hiệu quả, và đòi hỏi ông rút lui để tránh cho Công Đảng khỏi bị thất bại trong cuộc bầu cử Quốc Hội lần tới.

Khoảng năm mươi thành viên trong văn phòng và ê-kíp của ông Corbyn đã ra đi. Các chính khách Công Đảng, từ các cựu bộ trưởng đến những lãnh đạo chính quyền địa phương, lần lượt từng người một đứng lên kêu gọi ông Jeremy Corbyn ra đi, để bảo vệ tương lai của một Công Đảng mà họ cho là đang sắp sửa bị diệt vong.

Nhưng những lời kêu gọi trên không được hưởng ứng : lãnh tụ Công Đảng kiên quyết bác bỏ việc từ chức. Ông cho rằng mình đã được bầu lên một cách dân chủ, với sự ủng hộ của 60% đảng viên và cảm tình viên Công Đảng, nói rằng không muốn phản bội họ.

Trước ngõ cụt này, chỉ còn mỗi một giải pháp, đó là tổ chức một cuộc bầu cử trong nội bộ, để chọn lựa một hay nhiều đối thủ của ông Jeremy Corbyn. Lãnh tụ Công Đảng báo trước là ông sẽ ra ứng cử, trông cậy vào những người ủng hộ để tái đắc cử. Tuy nhiên không chắc chắn rằng ông sẽ gây được làn sóng hỗ trợ nhiệt tình, vô tư như năm ngoái. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160629-sau-brexit-cong-dang-muon-co-lanh-tu-moi 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire