mercredi 27 avril 2016

Quân tăng viện Mỹ ở Syria không trực tiếp tác chiến


Hôm qua, 25/04/2016, tổng thống Mỹ Barack Obama đã loan báo gởi thêm 250 quân nhân Mỹ đến Syria, bổ sung vào 50 thành viên lực lượng đặc biệt hiện có mặt tại chỗ. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, lực lượng tăng viện này không có nhiệm vụ tác chiến
.Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio của RFI cho biết thêm chi tiết :


« Số 250 quân nhân tăng viện cho Syria sẽ không chiến đấu ở tuyến đầu. Tổng thống Barack Obama và Lầu Năm Góc nhấn mạnh trên điểm này. Theo giải thích của đại tá Warren, phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Irak, thì đội ngũ tại chỗ hoạt động rất tốt. 

Năm mươi thành viên lực lượng đặc biệt hiện có mặt tại Syria đã giúp làm nên những chiến thắng trên thực địa nhờ những thông tin quý báu thu thập được, cho nên cần phải tăng cường sự hiện diện này. Ông nói : ‘‘Vai trò của họ là cố vấn cho các thủ lãnh đối lập Syria, để phối hợp chiến đấu tốt hơn, nhằm tối ưu hóa các vụ không kích yểm trợ của chúng tôi, và gợi ý cho phe nổi dậy nhằm mở rộng lực lượng’’.

Lầu Năm Góc quay lại với các khó khăn vấp phải trên thực địa trong những tháng đầu tiên, cũng như sự thông hiểu vùng chiến sự ở Syria. Vào lúc lệnh ngưng bắn không còn ai tôn trọng và việc thương lượng đang dậm chân tại chỗ, đại tá Warren ở Bagdad cũng như phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Washington đều nói về một liên minh chủ chốt với người Kurdistan ở Syria, và với các chiến binh Hồi giáo Sunni, mà nếu không có họ thì không một thắng lợi nào có thể kéo dài được ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160426-quan-tang-vien-my-o-syria-khong-truc-tiep-tac-chien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire