vendredi 15 avril 2016

Nghị viện châu Âu cho phép thu thập dữ liệu hành khách hàng không

Các nghị sĩ châu Âu thông qua PNR ngày 14/04/2016.

Nghị viện châu Âu hôm nay 14/04/2016 đã đồng ý cho thu thập dữ liệu về việc thu thập và chia sẻ dữ liệu về các hành khách đi máy bay, một công cụ được coi là phương tiện đấu tranh chống khủng bố, sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris và Bruxelles.
Quyết định về dữ liệu hành khách hàng không (Passenger Name Record, PNR) được thông qua với 463 phiếu thuận và 174 phiếu chống.


Nước Pháp vốn cổ vũ cho PNR từ sau các vụ tấn công tháng Giêng năm 2015, cho đây là « giai đoạn cần thiết trong việc tăng cường chống khủng bố tại châu Âu ». PNR sẽ tạo điều kiện cho việc « phát hiện các phong trào thánh chiến để ngăn cản chúng hành động ».

PNR buộc các hãng hàng không cung cấp thông tin về hành khách đi máy bay, như tên tuổi, số điện thoại, hành trình chuyến bay, địa chỉ liên lạc, phương thức thanh toán…cho các quốc gia châu Âu liên quan. Mục đích nhằm giúp phát hiện những đối tượng tuy chưa có tên trong danh sách tình nghi khủng bố, nhưng phân tích dữ liệu cho thấy cần phải điều tra. Sau đó các nước thành viên sẽ cảnh báo cho các quốc gia châu Âu khác nếu thấy cần thiết.

Trong PNR không thể có các thông tin nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hay xu hướng tính dục. Các dữ liệu được lưu giữ trong vòng 5 năm, nhưng những thông tin để nhận diện sẽ bị làm mờ sau sáu tháng, trừ phi cần phục vụ cho điều tra.

Như vậy là sau 5 năm tranh luận gay gắt giữa phe bảo vệ tự do cá nhân và phe muốn tăng cường biện pháp an ninh, PNR châu Âu cũng đã được thông qua. Nhiều nghị sĩ tỏ ý tiếc đây không phải là bảng dữ liệu thống nhất cho cả châu lục mà chỉ mang tính quốc gia, việc chia sẻ mang tính tự nguyện. Các nước thành viên Liên hiệp Châu Âu có hai năm để thực hiện.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160414-nghi-vien-chau-au-cho-phep-thu-thap-du-lieu-hanh-khach-hang-khong

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire