lundi 5 octobre 2015

Thái Lan lập ủy ban soạn dự thảo Hiến pháp mới


Chính quyền quân sự Thái Lan lên nắm quyền từ tháng 5 năm ngoái, hôm nay 05/10/2015 đã bổ nhiệm một ủy ban để soạn thảo Hiến pháp, sau khi bản dự thảo trước đây đã bị bác bỏ. Như vậy thời điểm bầu cử sẽ bị hoãn lại cho đến năm 2017. 

Quốc hội do tập đoàn quân sự chỉ định tháng trước đã bác dự thảo Hiến pháp, do giới quân sự đề nghị nhưng đã bị phản đối dữ dội trên vũ đài chính trị.


Bất đồng chủ yếu dựa trên việc thành lập một Ủy ban quốc gia về chiến lược cải cách và hòa giải, với phe quân nhân chiếm đa số và có quyền quyết định cả về hành pháp lẫn lập pháp trong thời kỳ « khủng hoảng » được mô tả một cách rất mơ hồ.

Ủy ban mới gồm 21 thành viên, dự kiến phải bắt tay vào công việc ngay, sẽ làm việc trong vòng sáu tháng để soạn ra một dự thảo Hiến pháp mới.

Phó thủ tướng Wissanu Krea Ngam nói rõ, để được thông qua, Hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý, như vậy không thể tổ chức bầu cử được trước năm 2017.


http://vi.rfi.fr/chau-a/20151005-thai-lan-lap-uy-ban-soan-du-thao-hien-phap-moi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire