jeudi 30 juillet 2015

Việt Nam: Chùa Liên Trì bị phong tỏa

Đăng ngày 25-07-2015

Chùa Liên Trì, nơi thường mở rộng cửa cho những người dân oan khiếu kiện về đất đai tạm trú, từ mấy hôm nay đã bị phong tỏa các lối vào bởi nhiều người mặc thường phục.
Trả lời RFI Việt ngữ tối qua, Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết cụ thể tình hình và cho rằng có lẽ do lời kêu gọi tuyệt thực để đấu tranh cho các tù nhân lương tâm, khiến chính quyền lo sợ nhiều người sẽ tụ tập về đây.Hòa thượng Thích Không Tánh - Saigon
(07:02)


Phong tỏaPhỏng vấnThích Không TánhTôn giáoTự doViệt NamXã hộiPhật giáo
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150725-chua-lien-tri-dang-bi-phong-toa/ 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire