jeudi 30 juillet 2015

19.000 viên chức Trung Quốc tham nhũng bị trừng phạtChu Bản Thuận (Zhou Benshun), Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, đang bị nghi ngờ tham nhũng.

Phát thanh ngày 23.07.2015

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc hôm nay 23/07/2015 tuyên bố khoảng 19.000 viên chức đã bị trừng trị vì vi phạm các quy định thắt lưng buộc bụng trong quý I/2015, đưa con số viên chức bị trừng phạt từ cuối 2012 đến nay lên 120.000 người.


Các quan chức bị trừng phạt trong sáu tháng đầu năm nay liên can đến 14.000 vụ tham nhũng. Con số này đã giảm đi đáng kể so với năm ngoái. Trong năm 2014, có trên 71.000 viên chức bị kỷ luật trong 53.000 vụ.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết riêng trong tháng Sáu, có 4.300 quan chức liên quan đến 3.100 vụ tham nhũng đã bị trừng phạt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire