mardi 30 décembre 2014

29 tỉ đô la để tái thúc đẩy kinh tế Nhật

Đăng ngày 27-12-2014

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 27/12/2014 công bố kế hoạch mới về tái thúc đẩy nền kinh tế, với 29 tỉ đô la vừa được giải ngân, tương đương gần 1% tổng sản phẩm nội địa. Mục tiêu là để tránh tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ cho các địa phương đang gặp khó khăn.

Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frédéric Charles cho biết thêm chi tiết :


« Chính sách tái thúc đẩy kinh tế quy mô của Thủ tướng Shinzo Abe, thường được gọi là Abenomics, nhằm đưa nước Nhật ra khỏi 15 năm giảm phát, hiện đang chựng lại. Tiêu dùng vẫn tiếp tục giảm, tiền lương thực tế khi trừ đi tỉ lệ lạm phát cũng thế. Vào tháng 11, lương thực tế đã bị giảm đi 4,3%, mức sụt giảm mạnh nhất từ năm năm qua.

Thủ tướng Shinzo Abe phản ứng lại bằng một kế hoạch tái thúc đẩy mới, nhằm hỗ trợ cho các vùng thưa dân. Các địa phương này có thể phân phát phiếu mua hàng cho cư dân mình, dùng để mua các sản phẩm nội hóa, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ không được hưởng lợi từ chính sách Abenomics trước đây.

Việc đồng yen giảm giá mạnh chủ yếu có lợi cho các tập đoàn xuất khẩu lớn, chứ không phải các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn phải trả cái giá cao hơn cho các hàng hóa cơ bản nhập khẩu. Kế hoạch tái thúc đẩy lần này cũng dự định tài trợ cho các công ty dịch chuyển xưởng sản xuất hay trung tâm nghiên cứu đến các khu vực này, nhằm kích thích các nhân viên rời khỏi những đô thị lớn quá đông dân. »

Kinh tế Nhật Bản Tăng trưởng Châu Á  
http://vi.rfi.fr/chau-a/20141227-29-ti-do-la-de-tai-thuc-day-kinh-te-nhat/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire