samedi 9 novembre 2013

Bắc Kinh khai mạc Hội nghị trung ương 3 đảng Cộng sản Trung Quốc

Bài đăng : Thứ bảy 09 Tháng Mười Một 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 09 Tháng Mười Một 2013 
 
Hội nghị trung ương 3 đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh hôm nay 09/11/2013 với hứa hẹn sẽ có những cải cách “vô tiền khoáng hậu”. Diễn ra cho đến thứ Ba tuần tới, Hội nghị trung ương 3 được báo chí Trung Quốc cho là một hội nghị “lịch sử”. Các ủy viên trung ương gồm 376 người họp kín, với mục tiêu ấn định những cải cách kinh tế mới.

Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Delphine Sureau ghi nhận:


“Người ta nhớ lại các Hội nghị trung ương lần thứ ba trước đây đã ghi dấu mốc cho lịch sử Trung Quốc : Năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình cho mở cửa về kinh tế; và năm 1993, khi Giang Trạch Dân chủ trương một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Còn năm 2013, theo hứa hẹn của nhân vật thứ tư trong Bộ Chính trị, thì hội nghị quan trọng này của các ủy viên trung ương đảng Cộng sản sẽ đưa ra những cải cách vô tiền khoáng hậu.

Những cải cách này vẫn còn là bí mật. Sáng nay các nhà báo vẫn còn chờ chực ngoài cổng khách sạn lớn ở Bắc Kinh, nơi diễn ra hội nghị. Điều chắc chắn là sau khi lên nắm quyền, ê-kíp của ông Tập Cận Bình được chờ đợi sẽ có những thay đổi. Đảng đã hứa sẽ đấu tranh chống tham nhũng. Nay thì phải duy trì tăng trưởng của Trung Quốc, mà tính chính danh của Đảng lệ thuộc vào đó.

Các ý tưởng được đề ra là giảm bớt trọng lượng của quốc doanh trong nền kinh tế, linh hoạt hơn đối với khu vực tư nhân, và một chủ đề nhạy cảm là thu hẹp các công ty nhà nước cho bớt cồng kềnh.

Trong khi chờ đợi thông báo, truyền hình phỏng vấn người dân Trung Quốc về những thay đổi mà họ đang mong đợi: đó là ít ô nhiễm hơn, tạo điều kiện cho việc sở hữu nhà, và phân bố nguồn lực công bằng hơn”.

tags: Châu Á - Trung Quốc - đảng Cộng sản 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131109-hoi-nghi-trung-uong-3-dang-cong-san-trung-quoc-khai-mac
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire