jeudi 5 septembre 2013

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ủng hộ đề nghị tấn công Syria

Bài đăng : Thứ năm 05 Tháng Chín 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 05 Tháng Chín 2013 
Hôm qua 04/09/2013, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua quyết định cho phép Tổng thống Barack Obama can thiệp quân sự vào Syria trong khoảng thời gian hạn chế 60 ngày, với 10 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ đề nghị của Tổng thống phe Dân chủ.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình:


« Cuộc biểu quyết thuận lợi ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện diễn ra sau cuộc họp kín để báo cáo các bằng cớ về việc Damas sử dụng vũ khí hóa học, do cơ quan tình báo thu thập được.

Cuộc tranh luận đã kéo dài hơn dự kiến, vì một số thượng nghị sĩ - như John McCain, nghị sĩ Cộng hòa bang Arizona vốn có ảnh hưởng lớn – đòi hỏi sửa đổi một số điều trong nghị quyết. Một trong những sửa đổi này là thời gian can thiệp, được ấn định là 60 ngày, với khả năng gia hạn thêm một tháng nếu Damas lại sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoài ra, còn ghi rõ trên giấy trắng mực đen là Hoa Kỳ sẽ không gởi bộ binh đến Syria. Cuối cùng, chủ yếu là do yêu cầu của phe Cộng hòa, văn bản cam đoan rằng, chiến lược của Washington là nhắm đến việc thúc đẩy tình hình tại chỗ, sau các cuộc tấn công. Có thể hiểu là : vũ trang cho phe đối lập Syria và tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài.

Văn bản đã được sửa đổi trên đây sẽ được trình ra trong phiên họp toàn thể của Thượng viện Mỹ trong tuần tới ».

tags: Hoa Kỳ - Quốc tế - Syria
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130905-uy-ban-doi-ngoai-thuong-vien-my-ung-ho-de-nghi-tan-cong-syria 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire